Onze Loge

Prins Frédéric
Prins Frederik

110 jaar jong

Onze Loge L’Union Frédéric is dit jaar 110 jaar oud. Ondanks deze leeftijd is de jarige vandaag de dag nog aardig fit en vol elan zodat we evengoed kunnen stellen dat L’Union Frédéric 110 jaar jong is. Dit laatste kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de Loge bestuurders die via sociale media de vrijmetselarij, onze Loge en haar activiteiten hebben gepresenteerd. Dit heeft er toe geleid dat velen zich aangetrokken voelden en gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid nader kennis te maken tijdens twee maal per jaar gehouden avond voor belangstellenden. Op deze avonden geven we een inkijkje in datgene waar wij mee bezig zijn en wat ons beweegt.

Recente ontwikkelingen in de Loge

Het karakter van de  Loge en de sfeer in de Loge worden mede bepaald door haar individuele leden en hoe deze zich qua leeftijd verhouden. Sinds enige tijd mag onze Loge zich verheugen in een krachtige instroom van vooral jongere broeders die, behalve hun jeugdig enthousiasme, grote betrokkenheid en gevoel voor de essentie van het vrijmetselaarschap met zich mee brengen. De combinatie van een prudent bestuur en deze injectie van jonge leden die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken, komt de sfeer in de loge optimaal ten goede. Onze bijeenkomsten zijn dan ook een warm bad voor hen die zoeken naar antwoorden op de grote levensvragen. In de Loge heeft men de gelegenheid om daarover openhartig met mede broeders van gedachten te wisselen. Dit is mogelijk omdat de vertrouwelijkheid van het besprokene wordt gewaarborgd door wat wij noemen “de getande rand”.

Verrijkt naar huis

Bij haar oprichting in 1914 baadde L’Union Frédéric zich in de reputatie een intellectuele Loge te zijn. Haar leden waren vooral academisch geschoold en op haar Arbeidstafel waren onderwerpen vermeld die gerust als zware kost konden worden gekenmerkt. Honderd jaar later is de samenstelling van de leden qua opleiding  en achtergrond drastisch veranderd hetgeen niet wegneemt dat er nog steeds serieus wordt gearbeid en een discours over filosofische vraagstukken niet wordt geschuwd waarna men naar huis gaat met een gevoel verrijkt te zijn.

Wilt u meer weten over onze naamgever, Prins Frederik der Nederlanden, klik dan hier.