Comparities

De loge komt wekelijks bijeen op maandagavond. Tweewekelijks bestaat de bijeenkomst uit een comparitie en begint om acht uur. De andere bijeenkomsten zijn voor plechtigheden en onderricht.

Op deze avonden vormt een zogenaamd ‘bouwstuk’ het middelpunt. Een dergelijke presentatie kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relevante vrijmetselaarsideeën daarover.

Om de gedachtewisseling bij de comparitie veel ruimte te geven, duurt de oplevering van een bouwstuk meestal niet veel langer dan een half uur. De opzet van de logeavond is zo dat er een voortdurende dialoog ontstaat, waarbij spontane reacties en een informele uitwisseling van gedachten bevorderd worden. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor verdiept wordt.

Vaak komen zeer ernstige onderwerpen aan de orde op een logeavond. Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt. Rond tien uur ’s avonds wordt het officiële gedeelte afgesloten, waarna vaak nog geruime tijd nagepraat wordt onder het genot van een drankje.

Naast de comparitie bijeenkomsten vindt een aantal malen per jaar een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden in stemmige kleding deelnemen. Zo’n ritueel hoort bij hoogtijdagen van de vrijmetselaar: de aanneming van een nieuw lid, de verdere stappen in zijn vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van schutspatronen, het afscheid van een overleden broeder. Aan de sfeervolle uitvoering wordt veel zorg besteed.

Dit is een bewerkte tekst van de tekst die is opgenomen op vrijmetselarij.nl