22 okt

Karakter van de Loge

Met haar ruim honderdjarig bestaan, is zij stevig geworteld in de geschiedenis, in de traditie, maar tegelijk in de huidige tijd met haar eigen inzichten en uitdagingen. Juist de grote diversiteit van achtergronden binnen loge L’Union Frédéric leiden tot boeiende gesprekken.

De leden variëren sterk qua leeftijd, opleiding, beroepsachtergrond etc.

De loge kent vele activiteiten. We maken jaarlijks een “Werkplan”. Daarin is opgenomen onze

1.  “rituele”arbeid, zoals de inwijdingen tot leerling, de bevordering tot Gezel, de verheffing tot Meester en overige rituele bijeenkomsten ( opening Werkjaar, Zomer St. Jan, Winter St Jan e.d.) Ongeveer 1 x per maand hebben we een dergelijke bijeenkomst, gekleed in smoking of rokkostuum.
Na afloop hebben we in onze banketzaal een broedermaal waar natuurlijk de gezelligheid en de onderlinge informele broederschap centraal staat.

2.  Comparities. Dit zijn bijeenkomsten waar een bepaald onderwerp besproken wordt. Doorgaans wordt dat ingeleid door een van de leden. Daarna vindt er een gedachtewisseling over het onderwerp plaats. Niet om eigen gelijk te halen, maar om tot verdieping te komen met respect voor ieders individuele mening.
Ongeveer tweemaal per maand komen we voor een dergelijke comparitie bijeen.

3.  Sociale activiteiten. Naast rituele arbeid en serieuze gesprekken, vinden wij het sociale aspect ook zeer belangrijk.  Naast de sociëteit ( Zevende Graad genoemd) die wij in het souterrain hebben en waar we elkaar informeel ontmoeten, hebben wij ook jaarlijks een paar uitstapjes / etentjes waarbij de dames van harte welkom zijn.

4. “Pastoraal” werk (ook al noemen we dat anders). Niet onbelangrijk is dat het tot onze traditie behoort om zorg te besteden aan langdurig / ernstig zieke broeders en desgewenst ook aan weduwen van onze overleden broeders.

5. Opvang nieuwe leden. Wij besteden er veel aandacht aan dat de nieuwe broeder na zijn inwijding zich snel thuis zal voelen.

Tenslotte, we zijn ook nog een gewone vereniging die bestuurd moet worden. De door de loge voor telkens twee jaar gekozen bestuursleden, zijn druk als voorzitter, secretaris, penningmeester, voorlichter etc.

Kortom, een actieve en enthousiaste club.